Background Image
Previous Page  2 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 32 Next Page
Page Background

HONDA - verdens ledende

produsent av strømaggregater.

Kjennetegnes av høy kvalitet

og en udiskutabel drifts-

sikkerhet. På de følgende

sider presenterer vi Hondas

modellprogram. Du finner en

rekke modeller med forskjellige

egenskaper, og som dekker

de fleste strømbehov innenfor

området 1,0 – 7 kVA.

Husk at det er forskjell på strøm,

- og spør etter originale Honda

strømaggregater!

Honda EU aggregater

“- en stille revolusjon

som gir verden et stabilt

spenningsnivå”

Med EU-serien har Honda vært i

front av utviklingen av inverter-

teknologi, som gir bedre drifts-

økonomi og lavere vekt.

Lavt lydnivå, lav vekt og meget

miljøvennlig, gjør EU godt egnet

til bruk i fritid, som hytte, båt

og camping. For det profesjo-

nelle markedet vil også EU være

en utvikling i positiv retning.

Stikkord her er et bedre arbeids-

miljø i form av mindre støy og

eksosutslipp.

Støysvakt :

Halvert støynivå

EU-serien er utstyrt med dob-

belt system for demping av

støy: En indre isolasjonsboks

som demper motorstøyen, kom-

binert med en ytre kapsel som

støydemper hele aggregatet.

Denne unike doble strukturen

optimaliserer både kjøling og

reduksjon av støy. Dette gjør

EU modellene velegnet til hytte

og campingbruk, om natten

på bygg- og anlegg eller som

nødaggregat hjemme.

Microcomputer-kontrollert inverter.

EU modellene er verdens første strøm-

aggregater med frekvensomformer som styres

av en microcomputer. Rent praktisk betyr dette

at EU leverer strøm av like høy og stabil kvalitet

som den du får ut av stikkontakten hjemme, og

kan dermed brukes til batteriladere og andre

følsomme instrumenter. Dette muliggjør også

parallellkobling av to stk. aggregater av samme

størrelse.

PS!

På side 21 finner du

forklaring på symbolene

som står under hvert

aggregat i denne

brosjyren.

2