Background Image
Previous Page  10 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 12 Next Page
Page Background

10

Kantinekortet – for skoler og bedrifter

Kantinekortet er et kontantløst betalingssystem basert på NFC teknologi

som erstatter bruk av kontanter og bankkort i kantinen. Systemet åpner

for individuelle tilpasninger i forhold til kantinetype og størrelse, på skoler

og i bedrifter.

Det er ingen transaksjonskostnader ved bruk av Kantinekortet, og det

kreves ingen pin kode eller signatur. Bruk av Kantinekortet gjør at hver

enkelt transaksjon går raskere og er mer effektiv, som igjen fører til raskere

køavvikling.

Systemet genererer detaljerte salgsrapporter som gir kantinedriver et

godt planleggingsverktøy for driften av kantinen. Alle salgsrapporter

lagres online – også de historiske, og systemet gir besparelser på bi-

lagshåndtering og regnskap. Kassasystemet er meget enkelt å betjene.

Kantinedriver kan selv programmere inn hvilke produkter som selges, til

hvilken pris, og sette opp displayet på egen kasse med knapper og farge-

koder. Alt via egen PC.

Kantinekortet har sitt utspring

fra en ungdomsskole

i Buskerud som ønsket en

betalingsløsning til kantinen

hvor elevene ikke var

avhengig av å ha med seg

kontanter eller bankkort på

skolen, og som samtidig

bidro til at elevene handlet i

skolekantinen fremfor usunn

mat utenfor skolens område.

Løsningen ble Kantinekortet!