Background Image
Previous Page  4 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 12 Next Page
Page Background

04

Cashless

Cashless er utviklet for å håndtere og optimalisere salget

på arenaer med store publikumsmengder. Det er en

kontaktløs betalingstjeneste basert på NFC–teknologi

som er skreddersydd for festivaler, konserter og større

arrangementer. Betalingsløsningen er designet for å

fungere overalt, uavhengig av infrastruktur og opererer

på steder der andre ikke kan.

Cashless erstatter kontanter, betalingskort og tradisjonelle

bonger som betalingsmiddel.

Betalingsløsningen gir arrangører en profesjonalisering

av driften ved at alt salg på arrangementet registreres,

kontanthåndtering reduseres til et minimum og risiko for

svinn og tyveri reduseres betraktelig. Systemet bidrar til

økt omsetning og gir samtidig en oversiktlig totaløkonomi

for arrangøren.

Cashless genererer transaksjonshistorikk og rapporter

som danner grunnlag for logistikk, innkjøp, bemanning

og innrapportering til myndighetene. Alle rapporter er

tilgjengelig online, også historiske, til enhver tid for

arrangøren.

Publikum benytter Cashless-kort til betaling. Kortet

lades med penger elektronisk og benyttes til all handel

på arrangementet. Pengene er fysisk lagret i selve kortet

og ikke på en konto, som gjør at transaksjoner med

kortet kun tar et par sekunder. Dette reduserer køene

betraktelig, og det påløper ingen transaksjonskostnader

for arrangør. Publikum har en egen brukerkonto hvor

de selv kan administrere sine kort, fylle på penger, se

transaksjonshistorikk og refundere tilbake til egen konto.

Systemet kan leveres med fakturakort og forhånds-

påfylte kort tilpasset sponsor- og VIP-servering.

En Cashless-leveranse inkluderer alt av nødvendig ut-

styr, spredning av trådløst nettverk, markedsmateriell,

teknisk personell under hele arrangementet og kunde-

service for publikum.