Background Image
Previous Page  5 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 12 Next Page
Page Background

05

Overføringsgaranti – likviditetshjelp for store arrangement

Leverandørene av de mest kostnadsdrivende elementene til større arrangement, som eksempelvis strøm,

sikkerhet, mat og drikke, ønsker å redusere egen risiko og krever ofte bankgarantier eller delbetaling på forhånd

for sine leveranser. Dette påvirker sterkt likviditeten til arrangøren da inntektene ofte kommer i forbindelse med

selve gjennomføringen eller i etterkant av arrangementet.

For kunder som arrangerer større arrangement, har vi muligheten til å tilby prioriterte overføringer til deres

leverandører, slik at likviditeten til arrangøren ikke påvirkes før arrangementsstart, og behovet for bankgarantier

bortfaller. Leverandørene får en overføringsgaranti som reduserer deres risiko og som sikrer leveranse til

arrangør.