Background Image
Previous Page  6 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 12 Next Page
Page Background

Betalingsløsninger for større arrangement

Vi har erfaring fra de største arrangementene i Norge med over 40.000 publikummere, hvor vi har levert kassesystem

med tilhørende bankterminaler.

Systemet muliggjør betaling med kontanter, bankkort og mobil. Alt salg registreres i systemet som genererer

detaljerte og oversiktlige salgsrapporter, fra det totale salget på arenaen og ned til salg av ett konkret produkt på en

spesifikk kasselokasjon. Salgsrapporten kan også vises med diagrammer som viser tidspunkter for omsetning.

Systemet er til enhver tid online, og arrangør kan overvåke salget i sanntid via eget nettbrett eller PC, også hos

eventuelle 3. partsaktører. Alle rapporter lagres elektronisk og gir historisk oversikt over tidligere arrangement.

Arrangør kan selv legge inn produkter og priser i systemet og sette opp knappene på kassedisplayet med fargekoder

og produktnavn, alt via egen PC eller nettbrett. Antall produkter og produktkategorier er tilnærmet ubegrenset.

Kassene leveres ferdig programmert tilknyttet riktig lokasjon med tilhørende produkter og priser.

Kassene tilknyttet betalingsløsningen er utviklet til formålet, med touch display, integrerte printere og er meget enkle

å betjene. Bankterminalene tilknyttet systemet er integrert med kassene.

Inkludert i betalingsløsningen er spredning av trådløst nettverk til alt av utstyr på hele området, opp- og nedmontering

av utstyr og tilstedeværelse fra teknisk personell under hele arrangementet. Vi forestår grundig opplæring av alt

personell som skal betjene systemet, og tilbyr også forsikring av kasser og bankterminaler.

06