Background Image
Previous Page  8 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 12 Next Page
Page Background

Oppsett og spredning av nettverk

Betalingsløsninger er avhengig av en rask og stabil internettforbindelse for å fungere optimalt.

En ustabil internettforbindelse vil påvirke hastigheten til betalingsløsningen og kan få stor innvirkning på salget til

arrangør.

Vi har opparbeidet oss bred erfaring med å operere på provisoriske arenaer med dårlig infrastruktur, og innehar både

teknisk kompetanse og utstyr for å håndtere dette. På arrangementer hvor vi er tilstede opererer vår betalings-

løsning på et eget trådløst nettverk som ikke forstyrres av andre elementer på arrangementet. Leveranser av

betalingsløsningene Cashless og kassesystem til større arrangement inkluderer spredning av internettforbindelse

til alt av utstyr.

Til leveranser hvor spredning av internett ikke er inkludert har vi mulighet for å tilby dette som en tilleggstjeneste.

Både til mindre arrangement, som benytter en betalingsløsning med kassesystem, og til frittstående kasser eller

bankterminaler.

På arenaer hvor internett ikke er tilgjengelig har vi mulighet for å tilby oppsett av internettforbindelse via parabol eller

mobilt nettverk, avhengig av størrelse på betalingsløsning.

08