Background Image
Previous Page  9 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 12 Next Page
Page Background

09

NFC betaling

NFC står for «Near Field Communication» og er veldig enkelt forklart en elektronisk, trådløs overføringsmetode.

NFC muliggjør at to enheter raskt kan kommunisere med hverandre og trådløst utveksle informasjon og data.

Som ordet antyder, fordrer kommunikasjon mellom enhetene at de er innenfor en avstand på noen få centimeter,

i motsetning til Bluetooth og Wi-Fi som fungerer over lengre avstander.

Espos Norge AS var i 2009 et av de første selskapene i verden til å benytte NFC-teknologien til betaling i større

skala med produktet Cashless. I 2014 lanserte vi produktet Kantinekortet, et kontantløst betalingssystem spesielt

utviklet for kantiner på skoler og i bedrifter. Bruk av NFC til betaling fjerner ikke bare behovet for kontanter, men for-

enkler også betalingsprosessen slik at hastigheten per transaksjon blir betydelig redusert.

Utviklingen av Cashless og Kantinekortet har gitt oss verdifull erfaring og kunnskap om bruk av NFC til betaling

innenfor ulike forretningsområder, herunder også i kombinasjon med adgang og registrering. Alle våre bank-

terminaler er kompatible og klargjort for å akseptere betaling med kontaktløse bankkort og mobiltelefoner med

NFC.

Kom gjerne med utfordringer til oss om bruk av NFC, tilpasset deres virksomhet.