Page 31 - Farmand_festdager

This is a SEO version of Farmand_festdager. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Tid for fesT. rom for å Tenke nyTT 31
Tid for liste.
Rom for ønsker.
Registrér dine 5 ønsker fra Farmandstredets mangfoldige
produktutvalg i listen nedenfor. Ønskelisten leveres i vår
informasjon fra 2. til 15. mai, hverdager fra kl. 12.00 til
18.00 eller lørdag fra kl. 10.00 til 18.00.
3 heldige vinnere får ett av sine ønsker oppfylt innen 16. mai.
Lykke til!
Jeg ønsker meg...
1.
Fra (butikk):
2.
Fra (butikk):
3.
Fra (butikk):
4.
Fra (butikk):
5.
Fra (butikk):
Navn, adresse og tlf. nr.:
Rom for ønsker.
Registrér dine
3 heldige vinnere får ett av sine ønsker oppfylt innen 16. mai.
Konkurranse fra 2. til 15. mai