Page 5 - Farmand_festdager

This is a SEO version of Farmand_festdager. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Tid for fesT. rom for å Tenke nyTT 5
Opplysningskontoret for ungdom, UngInfo
Vestfold, ble etablert i februar 2009 i
samarbeid med Tønsberg kommune,
Farmandstredet og fere andre aktører og
organisasjoner i både privat og offentlig sek-
tor. Siden åpningen har opplysningskontoret
hatt over 12 000 besøkende. I 2011 alene
tok 7 500 ungdommer turen innom kontoret.
– Det er mange fere enn det vi hadde
forventet da vi åpnet, og tallet øker jevnt.
Vi ser at stadig fere kommer innom og at
mange av ungdommene anbefaler dette
tilbudet til sine venner, forteller prosjektleder
Arve Howlid.
Opplysningskontoret, som er rettet mot ung-
dom mellom 13 og 26 år, tilbyr både veiled-
ning og rådgivning. Her kan ungdommene få
relevant informasjon om offentlige og private
tilbud samt hjelp til praktiske ting som å søke
jobb eller fnne bolig. – Noen kommer hit
fordi de vil fnne seg en jobb, mens andre
har spørsmål rundt det å kunne fytte hjemme-
fra og bo selvstendig. Mange trenger bare
noen å snakke med. Hos oss er det ingen
registreringsplikt, og man kan være anonym
hvis man ønsker det. I tillegg til infomateriell
og gratis tilgang til PC og telefon, har vi
også faste besøk av våre samarbeidspart-
nere. Utekontakten i Tønsberg, NAV og
helsesøster fra Helsestasjon for unge er bare
noen av aktørene som kommer innom.
skaper interesse
Målet med UngInfo Vestfold har fra dag én
vært å nå ut med informasjon til utsatte ung-
domsgrupper på en enkel og tilgjengelig
måte. Modellen med beliggenhet i kjøpe-
senteret har skapt stor interesse nasjonalt, og
Farmandstredet har fått mange positive til-
bakemeldinger fra andre kommuner og fylker
som ønsker å få til et liknende samarbeid
med sine lokale kjøpesentre.
– Farmandstredet er stolte av å kunne bidra
til å skape et trygt møtested for unge i Tøns-
berg. Senteret ligger midt i byen og er et
knutepunkt for både buss og tog, noe som
gjør at mange ungdommer fra hele regionen
oppholder seg på Farmandstredet til enhver
tid. Da er det fnt at vi kan legge forholdene
til rette slik at de som har behov eller ønsker
noen å snakke med fnner UngInfo hos oss.
Beliggenheten på senteret gjør at terskelen
for å ta kontakt blir mindre. Rundt i butikkene
arbeider det også mange ungdommer som
har fått jobb gjennom UngInfo, og dette
er en vinn-vinn-situasjon for både dem og
Farmandstredet, sier senterleder Elisabeth
Lohk før hun legger til: - Vi ser frem til videre
samarbeid og oppfordrer fere kjøpesentre
med sentral beliggenhet til å ta dette ansvaret
sammen med kommunen og fylket.
i tre år har Farmandstredet stilt et av sine lokaler til disposisjon for
Unginfo Vestfold, et opplysningskontor som hjelper ungdommer fra
hele regionen. Samarbeidet har skapt stor interesse nasjonalt,
og nå oppfordrer Farmandstredet flere kjøpesentre med sentral
beliggenhet til å ta samme samfunnsansvar.
samarbeid
for ungdommen
Ket
Målet med UngInfo Vestfold har fra dag én vært å nå ut med
informasjon til utsatte ungdomsgrupper på en enkel og tilgjengelig måte.
Arve Howlid.